Hibrīd svari: dzelzceļa svari un auto svari vienā blokā